fbpx

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Elif Doğan Photography (“Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Ziyaretçilerimiz, Elif Doğan Photography olarak tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kimlik ve İletişim Verileri gibi kişisel verileriniz, reklam, duyuru, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetim, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişilere bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

B) KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, Elif Doğan Photography bünyesinde gerçekleştirdiğiniz ziyaretin veya katıldığınız organizasyonun mahiyetine göre sizlerden sözlü veya yazılı olarak, kamera sistemleri ve sair iletişim yolları vasıtasıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • 1) Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • 2) Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • 3) Sözleşme kurulması ve ifası,
 • 4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • 5) Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması kapsamında bizlerin meşru menfaati sebebiyle.

C) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK kapsamında belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve özel hizmet sunulması gerektiği hallerde iş/çözüm ortaklarına aktarılabilecektir.

D) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için wwww.elifdoganphotography.com internet sitemizde yer alan İletişim Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mahatma Gandi Caddesi No:1/9 Gaziosmanpaşa – Ankara adresine, yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@elifdoganphotography.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Elif Doğan Photography (“Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

Elif Doğan Photography tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Elif Doğan Photography tarafından her türlü organizasyon ve etkinlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında, hizmet kapsamında sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi veya reklam ve sosyal medya süreçlerinin yönetilmesi amaçları ile fotoğraf ve video kaydı verileriniz işlenmektedir.

Sayılan kişisel verileriniz, kuruluşumuz içerisinde gerçekleştirilen her türlü organizasyon veya etkinlik kapsamında telefon, fotoğraf makineleri ve video kayıt kameraları aracılığı ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya şirketimiz meşru menfaatleri kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizlerden izin alınarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; organizasyon/etkinlik faaliyeti kapsamında sözleşme yapılan ve sözleşmeden kaynaklı olarak fotoğraf veya video çekimi hizmeti talebinde bulunan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımıza,verilerinizin şirketimiz sosyal medya veya internet sitelerinde yayınlanmasına izin verdiğiniz taktirde ise herkese açık olarak yayınlanacaktır.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için www.elifdoganphotography.com internet sitemizde yer alan İletişim Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mahatma Gandi Caddesi No:1/9  Gaziosmanpaşa – Ankara adresine, yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@elifdoganphotography.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereğince, kişisel verilerimin Elif Doğan Photography tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme metnini (link verilecek) aldım, okudum ve anladım.

Bu doğrultuda, Elif Doğan Photography’e yapmakta olduğu faaliyet gereği; benim ve velisi olduğum çocuğumun/bebeğimin fotoğrafını (görsel veri) veri sorumlusu olarak iktisab etmesine izin ve onay veriyorum. Elif Doğan Photography faaliyetine münhasır olarak, süresiz şekilde benim ve velisi olduğum çocuğa ilişkin görsel verilerde dahil olmak üzere tüm kişisel veriyi işlemeye, ticari faalyetlerinde ve sosyal medyada kullanmaya, iş ortaklarıyla paylaşmaya ve diğer benzer amaçlarla kullanmasına izin ve onay veriyorum.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com